Snoeien

Guus aan het snoeienHet snoeien van bomen draagt bij aan een goede conditie en vitaliteit van de boom. Door op tijd te snoeien houdt u de boom gezond en kunt u problemen in de toekomst voorkomen. We onderscheiden een aantal soorten snoei zoals begeleidingssnoei, onderhoudssnoei, verwaarloosde snoei en sterk verwaarloosde snoei.

Begeleiding snoei

Onder begeleiding snoei verstaan we het snoeien van de boom ter begeleiding van de jonge boom naar de volwassen boom. Hierbij streven we naar een één stammigen boom met de voor die locatie gewenste tak vrije stamhoogte. Deze snoei moet naar een eindbeeld leiden dat gewenst is voor die locatie. In een grote tuin mag de tak vrije stamhoogte nihil zijn, terwijl bij een drukke weg de tak vrije stamhoogte minimaal 7-8 meter moet zijn i.v.m. verkeer.

Onderhouds snoei

Wanneer de boom begeleid is van jong tot zijn gewenste eindbeeld, moet de kroon onderhouden worden. De boom zit nu in het begin van de volwassen fase en is nog niet volgroeid. Door lichtgebrek zal de boom takken afstoten en deze zullen afgestorven in de boom achterblijven. Het is gewenst deze takken om de 3-5 jaar te verwijderen. Ook zal er soms nog gestuurd moeten worden in de groei van een aantal takken. Alles is erop gericht om de boom vitaal, in conditie en veilig te houden, waarbij gelet wordt op een goede kroonstructuur. De boom kan zo rustig groter en ouder worden.

Verwaarloosde snoei

guusHet snoeien van verwaarloosde bomen is vaak een ingrijpende en intensieve opdracht. Het is zaak dit in fases te doen om bijvoorbeeld wildgroei te voorkomen. Daarnaast moet de boom voldoende tijd krijgen te herstellen van de ingreep. Bij snoeien veroorzaak je wonden die de boom moet herstellen. Snoeiwonden kunnen een invalspoort zijn voor ziekte en aantasters. Bij verwaarloosde snoei is vaak de onderhouds snoei achterwege gebleven.

Sterk verwaarloosde snoei

Het snoeien van oude sterk verwaarloosde bomen is vaak een ingrijpende en intensieve opdracht. Het is verstandig dit niet in een keer te doen, maar in fases. De boom heeft een herstelperiode nodig om de wonden die gemaakt worden bij het snoeien te overgroeien. Vaak zijn sterk verwaarloosde bomen al slecht in conditie en is het dus zaak zorgvuldig te werk te gaan. Het kan moeilijk zijn om de natuurlijke kroonvorm te behouden, doordat deze verwaarloosd is. Soms is het verstandiger de boom te kandelaberen, knotten of geheel te verwijderen. De slechte staat van de boom kan een gevaar voor de omgeving vormen door uitval van takken of omvallen.