Boomcontrole

KorsthoutskoolzwamBoomcontrole kun je op verschillende manieren doen. Je hebt een visuele controle en je kunt een verder diepgaand onderzoek doen. Bij de visuele controle maken wij gebruik van twee methodes namelijk de VTA (Visual Tree Assesment) en de IBA (Intergrierte Baum Analyse) methode. Door deze twee methodes samen te voegen kunnen we een goed advies geven met het daarop volgende actieplan.

VTA Methode – uitgebreide visuele inspectie

VTA staat voor Visual Tree Assesment. Dit is een visuele boomcontrole. Bij deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van de boom visueel beoordeeld op basis van de bouw en het groeigedrag van de boom. Dit doen we door gericht te kijken naar: de stamvoet, de stam, de takaanzetten, de takken, de kroon, de zichtbare beworteling, de schors, de aanwezigheid van zwammen en de aanwezigheid van reparatieweefsel (ook wel compensatiehout genoemd). Wanneer er geen zichtbare gebreken worden aangetroffen is de boom goedgekeurd. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen ‘attentiebomen’ en ‘risicobomen’. Attentiebomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek die nog geen aanleiding geven voor een verhoogd risico. Risicobomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek, dat op het moment van de controle al aanleiding geven tot zorg.  Om de ernst van dit risico in te schatten zal een uitgebreide inspectie van het gebrek of een nader onderzoek plaats moeten vinden.

IBA methode – visuele inspectie op basis van uitsluiting

IBA staat voor Intergrierte Baum Analyse. Dit is een visuele inspectie. Middels deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van de boom visueel beoordeeld op basis van uitsluiten van zaken. De hele boom wordt van top tot teen nagelopen volgens een checklist en hierbij worden allerlei zaken uitgesloten. Hieruit volgt een oordeel waaruit een plan van aanpak wordt gemaakt.